KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

  

PELAJAR :    

DIPLOMA/IJAZAH PERTAMA/IPS JARAK JAUH FRANCAIS  

SIDANG :    

2016/2017               2017/2018

SEMESTER :    

SEMESTER I   SEMESTER II  SEMESTER III 

PUSAT PENGAJIAN / PUSAT :    


KURSUS YANG TERSENARAI ADALAH KURSUS YANG DITAWARKAN OLEH PUSAT PENGAJIAN YANG TERBABIT.  IANYA TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN UNIVERSITI.  SEGALA PERTANYAAN BOLEH DIAJUKAN TERUS KEPADA PUSAT PENGAJIAN BERKENAAN.